Sita modułowe to powtarzalna część pokładu z odpowiednio ukształtowanymi elementami mocującymi – przeznaczona do szybkiego instalowania w maszynach do klasyfikacji i odwadniania węgla, kruszyw i surowców mineralnych. W zależności od kształtu elementów mocujących na ruszcie przesiewacza oferujemy cztery typy sit poliuretanowych modułowych.

Zalety sit poliuretanowych modułowych:
mała emisja hałasu,
łatwość montażu,
mały koszt wymiany zniszczonego elementu,
równość i gładkość pokładu sitowego

Sita modułowe szynowe

Wymiary modułów: 750 x 200; 750 x 300; 1000 x 200; 1000 x 300 [ mm ] – zaczep na boku 750 i 1000 mm.
Asortyment oczek:
wkładkowe ( PUMw-S ) 750×200; 750×300; 1000×200; 1000×300 [ mm ]
0,25×12,5; 0,5×11,7; 0,75×12; 1×12; 1,5×11,7; 2×11,5; 3×11,5; 4×4; 5×5; 8×8; 10×10; 12×12; 16×16; 18×18; 20×20; 32×32 [ mm ]
lane (PUMl-S) 750×300 [ mm ] 16×16; 20×20; 25×25; 40×40 [ mm ]

Sita modułowe kołkowe

Wymiary modułów: 300 x 750; 300 x 1000; 360 x 1000 [ mm ] oraz przyburtowe – zaczep na boku 750 i 1000 mm.
Asortyment oczek:
wkładkowe ( PUMw-K )
0,25×12,5; 0,5×11,7; 0,75×12; 1×12; 1,5×11,7; 2×11,5; 3×11,5; 4×4; 5×5; 8×8; 10×10; 12×12 [ mm ]
lane ( PUMl-K ) – jedno- lub dwuwarstwowe.
2×16 ; 2,25×17,5p ; 7×7 ; 8×8 ; 9×9 ; 10×10 ; 13×13 ;14×14 ; 15×15 ; 16×16 ; 18×18 ; 20×20 ; 22×22 ; 25×25 ; 27×27 ; 32×32 ; 34×34 ; 40×40 ; 42×42 ; 50×50 ; 60×60 ; 70×70 ; 80×80 ; 90×90 [ mm ]

Wraz z sitami modułowymi kołkowymi oferujemy również pełen asortyment elementów współpracujących tj. kołki mocujące, kołki rozpraszające, listwy mocujące oraz zaporowe.

Sita modułowe wargowe (PUM1-W)

Wymiar modułu: 404 x 434 mm, zaczep na boku 404 mm.Asortyment oczek:
2×16; 3×16; 5×5; 8×8; 10×10; 13×13; 18×18; 20×20; 32×32 [ mm ]
Oferujemy sita jedno- lub dwuwarstwowe.

Sita modułowe listwowe

Wymiary modułów – 300 x 1000 mm oraz uzupełniające – zaczep na boku 1000 mm.
Asortyment oczek:
Grubość sit
 – 30 mm.
wkładkowe (PUMw-L)
0,25×12,5 ; 0,5×11,7 ; 0,75×12 ; 1×12 ; 1,5×11,7 ; 2×11,5 ; 3×11,5 ; 4×4 ; 5×5 ; 8×8 ; 10×10 ; 12×12 [ mm ]
lane ( PUMl-L ) – jedno- lub dwuwarstwowe.
2×16 ; 2,25×17,5 ; 7×7 ; 8×8 ; 9×9 ; 10×10 ; 13×13 ; 14×14 ; 15×15 ; 16×16 ; 18×18 ; 20×20 ; ; 22×22 ; 25×25 ; 27×27 ; 32×32 ; 40×40 ; 50×50 ; 60×60 [ mm ]
Grubość sit – 40 mm.
lane ( PUMl-L ) – jedno- lub dwuwarstwowe.
32×32 ; 40×40 ; 50×50 ; 60×60 ; 70×70 ; 80×80 ; 90×90 [ mm ]

Sita modułowe klinowe ( PUMw-KL )

Wymiar modułu: 400 x 500 mm, bez zaczepu.
Asortyment oczek:
0,25×12,5; 0,5×11,7; 0,75×12; 1×12; 1,5×11,7; 2×11,5; 3×11,5; 4×4; 5×5;
8×8; 10×10; 12×12; 16×16; 18×18; 20×20; 32×32 [ mm ]
Wszystkie oferowane typy sit o oczkach szczelinowych w zależności od Państwa życzenia mogą być wykonywane z ułożeniem szczeliny prostopadłym bądź równoległym do boku z zaczepem ( typ n – szczelina równoległa; typ p – szczelina prostopadła ).

 

Maty sitowe do odwadniaczy kubełkowych

Grubość mat – 10 mm
Asortyment oczek :
1,2 x 25 ; 2 x 25 ; 4 x 30 [ mm ]

 

Sprawdź pełną dokumentację