Polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji, wielofunkcyjnych izocyjanianów z poliolami. Cechą wyróżniającą poliuretany od innych polimerów jest występowanie w ich głównych łańcuchach ugrupowania uretanowego [−O−CO−NH−]. Z formalnego punktu widzenia, poliuretany są estrowo-amidowymi pochodnymi kwasu węglowego.

Produkowane przez nas z poliuretanu JELPUR-NE maty wykładzinowe, skrobaki, krążniki, koła pędne posiadają dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych. Nasze sita i wyroby z poliuretanu pracują w wielu kopalniach na terenie całego kraju jak również eksportowane są do kilku krajów Europy. Wyroby wtryskowe wykonywane przez nas i innych producentów ze znajdujących się w naszej ofercie termoplastycznych tworzyw sztucznych znajdują nabywców w kraju i zagranicą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą produktów i usług.