Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
Jelchem-Polimery Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, IX WG KRS
Kapitał zakładowy: 1.874.500,00 zł
REGON: 230894284
NIP: 611-23-37-541

Przedstawiciel handlowy Marek Karakuła
Numer Telefonu: +48 601 580 192
Email: polimery@jelchem-polimery.pl